O nas


W każdym z nas jest bardzo duża chęć pomagania innym.

Dlatego chętnie wspieramy osoby, które zbierają pieniądze na przeszczep czy operację dziecka za granicą. Tymczasem większość tych operacji mogłaby być wykonana w Polsce, co z pewnością byłoby znacznie mniej kosztowne i służyłoby większej liczbie pacjentów.
Szpital IP- Centrum Zdrowia Dziecka ma wspaniały dorobek naukowy, i wykwalifikowanych specjalistów.
Pomóżmy więc wykorzystać ten ogromny potencjał, aby nasze dzieci mogły być leczone w Posce i aby to do naszego kraju przyjeżdżali mali pacjenci z całego świata.

Wystarczy wyremontować sale operacyjne i zakupić nowoczesny sprzęt medyczny.
Resztę już mamy.

Fundacja „Wspieramy IP- Centrum Zdrowia Dziecka” powstała w styczniu 2015 roku.

Podstawowym celem Fundacji jest współpraca z IPCZD w zakresie:

  • zaopatrywania w leki, aparaturę i rządzenia medyczne
  • remontów pomieszczeń i napraw istniejących urządzeń
  • finansowania konkretnych projektów medycznych (przeszczepy, skomplikowane operacje)
  • edukacji medycznej i profilaktycznej
  • upowszechniania dorobku i osiągnięć IPCZD
  • i wiele innych