Oferta edukacyjna skierowana do szkół podstawowych


PIERWSZA POMOC W RAZIE WYPADKU

Czas trwania: 45 min
Klasy I-IV
Telefony alarmowe w razie wypadku
Informacje, jakich należy udzielić lekarzowi dyżurnemu
Ćwiczenia w udzielaniu rzeczowych informacji
Udzielenie pomocy przez dorosłego- sztuczne oddychanie i masaż serca- zabawa- praca z fantomem

CHOROBY BRUDNYCH RĄK I PROFILAKTYKA

Czas trwania: 45 min
Klasy I-IV

Obserwacja pod mikroskopem bakterii i grzybów
Wirusy, bakterie, grzyby, robaki
Choroby brudnych rąk
Zapobieganie chorobom- zasady higieny

CZY POTRZEBNE SĄ SZCZEPIENIA?
Czas trwania: 45 min
Klasy I-IV
Obserwacja zdjęć bakterii i wirusa
Choroby wirusowe i bakteryjne i ich przebieg
Profilaktyka chorób wirusowych i bakteryjnych
Jak działa szczepionka?

ZDROWE ODŻYWIANIE

Czas trwania: 45 min
Klasy I-IV
Co to jest zdrowe jedzenie?
Zasady zdrowego odżywiania
Czy otyłość to choroba?
Tworzymy piramidę żywieniową