Projekty


 

PROJEKT 1

Światowy standard pomieszczeń w budynku, czyste i kolorowe sale, sterylny sprzęt, uśmiechnięty personel, wygody i wsparcie dla opiekunów

PROJEKT 2

Wyposażenie klinik, sali operacyjnych oraz poradni w najnowsze urządzenia i sprzęt medyczny- bezinwazyjny, sprawiający jak najmniej bólu małym pacjentom

PROJEKT 3

Promowanie zdrowego trybu życia poprzez organizację rajdów, biegów, festynów

PROJEKT 4

Edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej: szczepienia, zdrowe odżywianie, zapobieganie otyłości oraz pierwsza pomoc w wypadkach.
Oferta skierowana do szkół podstawowych i ponadpodstawowych

PROJEKT 5

Edukacja w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu piersi. Oferta skierowana do szkół ponadgimnazjalnych

PROJEKT 6

​Finansowanie prac badawczych i naukowych IPCZD