Działalność i osiągnięcia IP – Centrum Zdrowia Dziecka


Tylko w 2010 r. w oddziałach stacjonarnych IPCZD hospitalizowano 34 819 , a w oddziałach dziennych leczono 8712 pacjentów. W specjalistycznych poradniach szpitala udzielono 163 865 konsultacji. W przeciągu tego roku wdrożono również 5 nowych technologii medycznych. Naukowcy z IPCZD realizują liczne projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków krajowych i zagranicznych.
(za Wikipedią)

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantologii jest jednym z najbardziej wyspecjalizowanych ośrodków chirurgii dziecięcej w Europie. Specjalizuje się szczególnie w takich dziedzinach jak:

 • leczenie operacyjne noworodków z ciężkimi wadami rozwojowymi,
 • chirurgia przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego,
 • leczenie operacyjne nowotworów,
 •  chirurgia naczyniowa,
 • chirurgia klatki piersiowej.

Klinika jest też jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym wykonuje się transplantacje narządów u dzieci (wątroby, nerek, jelita) i należy w tej dziedzinie do największych w Europie ośrodków transplantacji u dzieci.

Klinika Endokrynologii i Diabetologii zajmuje się m. in.

 • wdrażaniem nowoczesnych diagnostycznych i terapeutycznych procedur endokrynologicznych i diabetologicznych na gruncie polskim,
 • diagnostyką biochemiczną i molekularną
 • leczeniem prenatalnym wrodzonego przerostu nadnerczy,
 • diagnostyką, leczeniem i oceną jakości życia chorych z zaburzeniami różnicowania płci,
 • kwalifikacją i przygotowaniem młodzieży do zabiegów bariatrycznych
 • prowadzeniem pacjentów po chirurgicznym leczeniu otyłości.

W Klinice Immunologii w okresie 30 lat działalności:

 • rozpoznano pierwotny niedobór odporności u prawie 2000 dzieci,
 • przyjmuje się ponad 4 000 dzieci rocznie u których można rozpoznać lub wykluczyć pierwotny niedobór odporności.
 • w 2001 roku pierwszy raz w Polsce wprowadzono nowatorską metodę leczenia substytucyjnego preparatami gammaglobulin drogą podskórną,
 • obecnie wprowadza się wygodniejszą dla pacjentów formę przetoczeń preparatu – metodę „Rapid Push”.

Klinika Kardiochirurgii zajmuje się:

 • leczeniem pełnego zakresu wad wrodzonych serca u noworodków, niemowląt, dzieci starszych,
 • wspomaganiem serca przy pomocy sztucznych komór.
 • klinika jest ośrodkiem akredytowanym do przeszczepiania serca u dzieci.
 • klinika posiada własny Kriobank Homogennych Zastawek Serca, które wykorzystuje do rekonstrukcji wad wrodzonych serca

Klinika Kardiologii jest wiodącym ośrodkiem diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca w Polsce.

 • wszczepia się tu największą rocznie liczbę stymulatorów serca u dzieci
 • jest jedynym ośrodkiem kardiologii dziecięcej Polsce wykonującym tę procedurę u noworodków i niemowląt.
 • od 2004 roku jest też pierwszym pediatrycznym ośrodkiem w Polsce, w którym u dzieci i niemowląt wykonywane są inwazyjne badania elektrofizjologiczne i ablacja prądem.
 • w Klinice po raz pierwszy w Polsce wykonano implantację kardiowertera-defibrylatora u niemowlęcia.

Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego zajmuje się

 • diagnostyką i leczeniem niewydolności nerek i układu moczowego
 • nadciśnieniem tętniczym u dzieci i młodzieży,
 • prowadzeniem chorych po przeszczepie nerki,
 • dializoterapią i innymi technikami terapii pozaustrojowej

Klinika Neurologii zajmuje się:

 • opracowaniem i wdrożeniem algorytmu operacyjnego leczenia padaczki lekoopornej (w tym stymulacji nerwu błędnego)
 • wdrożeniem minimalnie inwazyjnych technik neurochirurgicznych u dzieci (endoskopia, stereotaksja, neuronawigacja)
 • chirurgicznym leczeniem nowotworów mózgu i rdzenia kręgowego (w tym guza obszaru centralnego i pnia mózgu)
 • chirurgiczną korekcją wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego u noworodków
 • chirurgicznym leczeniem wodogłowia, powikłań leczenia zastawkowego i badaniem zależności ciśnieniowo-objętościowych w przestrzeni wewnątrzczaszkowej

Klinika Neurologii, Epileptologii i Rehabilitacji Pediatrycznej zajmuje się:

 • diagnostyką i leczeniem padaczki,
 • chorób skórno-nerwowych, w tym stwardnienia guzowatego,
 • zespołów demielinizacyjnych, w tym stwardnienia rozsianego,
 • ostrych zespołów naczyniowych,
 • chorób zapalnych OUN, zespołu Guillaine-Barrego,
 • zakrzepicą żylną ośrodkowego układu nerwowego
 • powikłań okołoporodowego niedotlenienia i wrodzonych zakażeń z grupy TORCH.
  Prowadzona jest również działalność w zakresie wczesnego rozpoznawania genetycznie uwarunkowanych encefalopatii postępujących, zespołów pozapiramidowych i zaburzeń ruchów, rdzeniowego zaniku mięśni.Przeprowadzana jest diagnostyka dzieci z uszkodzeniami splotów nerwowych i chorobami mięśni.

Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka specjalizuje się:
– w diagnostyce i leczeniu infekcji, zakażeń przebiegających z niewydolnością wielonarządową, zespołów genetycznych, zaburzeń funkcji centralnego układu nerwowego, zaburzeń metabolicznych, hematologicznych, retinopatii wcześniaczej.
– klinika prowadzi diagnostykę wad wrodzonych u noworodków: m. in. wad serca, płuc, przewodu pokarmowego, układu moczowego, OUN, ściśle współpracując z oddziałami zabiegowymi.
– posiada 12 stanowisk intensywnej terapii noworodka wyposażonych w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie wentylacji mechanicznej u noworodków z niewydolnością oddechową, w tym urodzonych z ekstremalnie niską masą ciała,
– prowadzi całkowite i częściowe żywienie pozajelitowe,
– wentylację oscylacyjną,
– terapiaę tlenkiem azotu.

Działalność Kliniki Okulistyki to m.in.:
– wszczepy tylnokomorowe sztucznej soczewki (soczewki miękkie – zwijalne) u dzieci i młodzieży operowanych z powodu zaćmy o różnej etiologii,
– operacje wszczepów sztucznej soczewki z fiksacją śródtwardówkową w oczach bezsoczewkowych, -Operacje przeciwjaskrowe (różnych typów) z zastosowania setonów filtrujących i mitomycyny,
– opracowanie i wdrożenie zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w retinopatii wcześniaków.
– opracowanie standardów postępowania okulistycznego w leczeniu siatkówczaka
– jednoczasowe wszczepy wewnątrzoczodołowe w operacjach usunięcia gałki z powodu guzów wewnątrzgałkowych,
– opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej algorytmu postępowania we wrodzonej niedrożności dróg łzowych.

Klinika Onkologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich guzów litych u dzieci i młodzieży.
– corocznie leczonych jest 450 pacjentów,
– średnia liczba hospitalizacji w roku wynosi ponad 3000.
– prowadzone jest leczenie dzieci z chłoniakami nieziarniczymi oraz z chłoniakiem Hodgkina, w tym u dzieci z zespołami niedoboru odporności.
– Oddział Dzienny Chemioterapii umożliwia około 450 dzieciom rocznie leczenie bez konieczności hospitalizacji, co skraca do niezbędnego minimum czas spędzany w szpitalu przez małych pacjentów,
– Oddział prowadzi zarówno leczenie chemioterapią, jak również sprawuje opiekę nad pacjentami w trakcie napromieniania

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych zajmuje się:
– leczeniem chorób układu oddechowego, chorób alergicznych, zapalnych (w tym przewlekłych), neuroinfekcji, chorób z autoagresji, chorych po zabiegach chirurgicznych, chorób zakaźnych, ostrych zaburzeń wodno-elektrolitowych, stanów gorączkowych o nieustalonej etiologii oraz
– leczeniem żywieniowym w różnych sytuacjach klinicznych (zespół krótkiego jelita, zespół rzekomej niedrożności jelit, Choroba Crohn’a, mukowiscydoza,stany po leczeniu nowotworów itd.).
– Klinika jest jedynym ośrodkiem w kraju prowadzącym program skriningu selektywnego w kierunku wrodzonych wad metabolizmu o zasięgu ogólnopolskim oraz monitorującym programy lekowe w chorobach lizosomalnych
– Klinika jest siedzibą Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorób Ultrarzadkich, reprezentuje kraj w europejskiej sieci zajmującej się rzadkimi chorobami ORPHANET.

Klinika Urologii Dziecięcej zajmuje się
– leczeniem chirurgicznym chorób i wad wrodzonych układu moczowo-płciowego u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii noworodkowej.
– zastosowaniem technik minimalnie inwazyjnych w urologii dziecięcej, takich jak: laparoskopowe zabiegi usunięcia nerek, gonad, operacje żylaków powrózka nasiennego, diagnostyka i leczenie wnętrostwa oraz endoskopowe leczenie odpływów pęcherzowo-moczowodowych
– Klinika ta jest znana i uznawana na świecie, odbywają się tu kursy doskonalące CMKP oraz indywidualne szkolenia chirurgów dziecięcych i urologów z kraju i z zagranicy, w tym z Anglii, Austrii, Holandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Szwecji i Turcji.

Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce cookies. Więcej informacji

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij