FUNDACJA „WSPIERAMY ROZWÓJ IP-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Uwaga: dopiero ubiegamy się o status OPP, ale możesz już nas wesprzeć! Bank PKO BP I/O w Legionowie 87 1020 1026 0000 1402 0250 5261

IPCZD – TROCHĘ HISTORII

IPCZD – realizacja idei uczczenia pamięci dzieci poległych i pomordowanych w latach II Wojny Światowej, forma żywego Pomnika – Szpitala. Ideę tę zgłosiła pisarka dla dzieci Ewa Szelburg-Zarembina w 1965 roku – w 20 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.

Wznoszony wysiłkiem całego społeczeństwa i ofiarnością ludzi dobrej woli z całego świata

Podczas II Wojny Światowej zginęło ponad 13 milionów dzieci i młodzieży, w tym ponad 2 miliony 200 tysięcy polskich dzieci, czyli ok. 1/3 polskich ofiar wojny.

7.02.1968 na posiedzeniu Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa zapadła decyzja o budowie Pomnika-Szpitala. W tym samym miesiącu i roku powołano Społeczny Komitet Budowy Pomnik-Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka pod przewodnictwem ministra Janusza Wieczorka, szefa Urzędu rady Ministrów, przewodniczącego Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.

Ofiarnością społeczną, groszem serdecznym wzniesiemy Centrum Zdrowia Dziecka, pomnik ku czci dzieci-męczenników, dzieci-żołnierzy i konspiratorów, dzieci nieobecnych wśród nas, (…) Symbolem ich trwałej obecności wśród nas stanie się nowoczesny, wielki, piękny dom – Centrum Zdrowia Dziecka – wzniesiony ofiarnością społeczną…

Otwarto specjalne konto, na które wpływały pieniądze od stowarzyszeń, instytucji, osób prywatnych. Pierwszej wpłaty krajowej dokonali górnicy, kolejnej harcerze. Wpływały pieniądze od Polonii z całego świata. Wiele zakładów produkcyjnych nieodpłatnie przekazało materiały budowlane na realizację Centrum. Harcerze organizowali zbiórki złomu, runa leśnego, makulatury, wykonywali prace porządkowe z których dochód przeznaczają na CZD. W ciągu 7 lat zebrali ponad 50 mln zł. Z inicjatywy warszawskiego środowiska młodocianych żołnierzy „Synów Pułków” w 1972 roku powstaje Bank Krwi „Centrum”. Koła Gospodyń Wiejskich i Kół Ligi Kobiet przeznaczają zyski ze sprzedaży rękodzieła (kilimy, hafty, poduszki, etc.) na kiermaszach na wpłaty na rzecz CZD. Aktorzy i muzycy organizują koncerty charytatywne, a malarze i rzeźbiarze ofiarowują swoje dzieła sprzedawane na aukcjach. Wszystkie uzyskane środki zasilają konto budowy CZD. W sumie uzbierano ponad półtora miliard złotych.

23.03.1968
Apel Polonii szwedzkiej

do Polonii  świata o poparcie idei budowy CZD

26.09.1968
Decyzja o lokalizacji CZD w Międzylesiu
06.1970
Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego (39 prac)

wygrali inż. arch Jacek Bolechowski, inż. Arch. Andrzej Bołtuć, i inż. konst. Andrzej Zieliński

30.12.1971
Deklaracja szwedzkiej firmy „Besam AB”

o przekazaniu urządzeń automatycznych do drzwi

02.1972
Amerykański koncern „Freisler-Otis”

przekazał CZD dokumentację wind wraz z deklaracją ich wykonania i dotacją

05.1972
Przewodniczący duńskiego Czerwonego Krzyża prof. Eric Husfeldt

po wizycie w Polsce zakłada Duński Komitet Budowy, którego działalność zyskuje poparcie duńskiego parlamentu

24.11.1972
Powstanie Polsko-Szkockiego Komitetu Budowy CZD

pod przewodnictwem lady Joan Curran

12.1972
Pierwsza wpłata od Zjednoczenia Polaków w Berlinie Zachodnim
3.06.1973
Wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego
10.1973
Podczas wizyty w Polsce Min. Spraw Zagranicznych RFN Walter Schell

poinformował o ufundowaniu dla CZD aparatury intensywnej terapii przez rząd RFN

3.01.1974
Niemiecki przemysłowiec inż. Erich Borchardt

zadeklarował pomoc w zbieraniu środków – zbudował basen

03.1974
Budowę CZD wsparł włoski „Fiat”
7.02.1975
Powstał Belgijski Komitet Budowy CZD

pod przewodnictwem Jeana Zarzeckiego

09.1975
Japońska firma „Shin Etsu Chemical”

przekazała środki na konto budowy CZD

10.1975
W Belinie Zachodnim powstał Komitet Budowy CZD

pod przewodnictwem Henryka Kulczyka

10.12.1975
Synod Kościołów Ewangelickich NRD

przekazał wyposażenie optyczne, meble i bieliznę pościelową

27.01.1976
Pierwszy dar finansowy

od Fundacji „Alfried Krupp von Bohlen und Halbach”

03.1976
Rozstrzygnięcie konkursu

i powierzenie stanowiska dyrektora CZD prof. Marii Goncerzewicz z Poznania

03.1976
Komitet Wykonawczy UNICEF

na posiedzeniu w Nowym Jorku przyznał CZD środki na zakup aparatury medycznej

22.04.1977
Ambasador ZSRR Stanisław Piłotowicz

przekazał aparaturę medyczną dla CZD

23.05.1977
CRZZ przekazało środki

na budowę Ośrodka Rehabilitacji

05.1977
Powstanie Komitetu Budowy CZD w Szwajcarii

pod przewodnictwem pp. Wasiutyńskich z Le Locle

4.06.1977
Przekazanie pierwszych pawilonów CZD

przez Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane z Olsztyna

06.1977
W Paryżu powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka

pod przewodnictwem Michela Swiss-Swisłockiego i podobne w Londynie pod przewodnictwem Władysława Fedyny

10.10.1977
Powstanie Północnoamerykańskiego Komitetu Budowy CZD

(działacze i przemysłowcy z USA i Kanady) pod przewodnictwem prezesa firmy „Otis” Huberta Faure

15.10.1977
Pierwsi pacjenci trafiają do CZD

W pierwszym roku działalności przyjęto ponad 20 tys. pacjentów w poliklinice, wykonano ponad 120 tys. badań diagnostycznych

26.04.1978
Podpisanie przez Min. Janusza Wieczorka i Holfdana Mahlera, Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) porozumienia

porozumienia na podstawie którego CZD otrzymał rangę ośrodka współpracującego z WHO w dziedzinie badań naukowych

05.1978
Firma „Daimler-Benz”

ufundowała CZD mikrobus Merccedes-Benz

24.08.1978
Przekazanie daru od Kościoła Polskokatolickiego z USA
10.09.1978
Przekazanie nagrody za wygranie Festiwalu Piosenki w Sopocie przez Ałłę Pugaczową
15.10.1978
Kaznodzieja amerykański Billy Graham przekazał 10 tys. dolarów

w imieniu instytutu Ewangelizacyjnego

2.11.1978
Brytyjska organizacja „Variety Club Int” ufundowała autobus „Ford”

przystosowany do przewozu niepełnosprawnych dzieci

W sumie na koncie budowy CZD uzbierano ponad półtora miliarda złotych.

1,5 mld złotych w 1978 roku = 630 mln zł w 2018!!

A dary rzeczowe? Nie znamy, niestety sumy.