FUNDACJA „WSPIERAMY ROZWÓJ IP-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Uwaga: dopiero ubiegamy się o status OPP, ale możesz już nas wesprzeć! Bank PKO BP I/O w Legionowie 87 1020 1026 0000 1402 0250 5261

Informacja o darowiznach otrzymanych w 2022 roku, zgodnie z ustawą o CIT art. 18 ust. 1e pkt 2

DarczyńcaKwota
Fundacja For Art Ul. Łukasiewicza 3 59-300 Lubin  88.168,98 
Gilead Sciences Polska Sp. z o.o. Ul. Postępu 17 a 02-676 Warszawa  50.000,00

Za pozyskane środki finansowe Fundacja zakupiła meble, łóżka szpitalne i wyposażenie dla Oddziałów Chirurgii i Transplantacji Narządów w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” oraz sfinansowała udział w sympozjach naukowych pracownikom IPCZD

DZIĘKUJEMY!