FUNDACJA „WSPIERAMY ROZWÓJ IP-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Uwaga: dopiero ubiegamy się o status OPP, ale możesz już nas wesprzeć! Bank PKO BP I/O w Legionowie 87 1020 1026 0000 1402 0250 5261

Zmiany w Zarządzie Fundacji

Pani Joanna Chmielewska, założycielka naszej Fundacji, postanowiła zrezygnować z funkcji Prezeski. Bardzo serdecznie dziękujemy za inicjatywę utworzenia Fundacji i ciężką pracę na jej rzecz. Przez wiele lat prowadziła wiele działań, dzięki którym, choć może w małym stopniu, Fundacja przyczyniała się do wsparcia pacjentów leczonych w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.