Zmiany w Zarządzie Fundacji

Pani Joanna Chmielewska, założycielka naszej Fundacji, postanowiła zrezygnować z funkcji Prezeski. Bardzo serdecznie dziękujemy za inicjatywę utworzenia Fundacji i ciężką pracę na jej rzecz. Przez wiele lat prowadziła wiele działań, dzięki którym, choć może w małym stopniu, Fundacja przyczyniała się do wsparcia pacjentów leczonych w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.