FUNDACJA „WSPIERAMY ROZWÓJ IP-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Uwaga: dopiero ubiegamy się o status OPP, ale możesz już nas wesprzeć! Bank PKO BP I/O w Legionowie 87 1020 1026 0000 1402 0250 5261

Wsparcie ESMAC dla dzieci z Ukrainy – pacjentów IPCZD

The European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC) decided to help the children, who are victims of the war in Ukraine, through our charity. From the very first days of the war, Ukrainian children seek medical help at The Children’s Memorial Health Institute. The ESMAC Board together with the organisers of the ESMAC 2022 Meeting in Dublin will allocate the income from the Meeting’s charity run to our Foundation. This donation will be used to support Ukrainian children with motor disabilities, cared for at the Department of Rehabilitation. See information about the ESMAC 2022 charity run.

Europejskie Towarzystwo Analizy Ruchu Dorosłych i Dzieci (ESMAC) zdecydowało się pomóc dzieciom – ofiarom wojny w Ukrainie poprzez naszą działalność charytatywną. Od pierwszych dni wojny Ukraińskie dzieci szukają pomocy medycznej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Zarząd ESMAC wraz z organizatorem konferencji ESMAC 2022 w Dublinie przeznaczą środki uzyskane podczas Biegu Charytatywnego dla naszej Fundacji. Wsparcie to zostanie przeznaczone dla Ukraińskich dzieci z niepełnosprawnością ruchową leczonych w Klinice Rehabilitacji. Informacja o biegu jest dostępna tutaj.  

Європейське товариство аналізу рухів у дорослих і дітей (ESMAC) вирішило допомогти дітям, які постраждали від війни в Україні, через свою благодійність. З перших днів війни українські діти звертаються за медичною допомогою до Інституту охорони здоров’я дітей «Меморіал». Правління ESMAC разом з організаторами Зустрічі ESMAC 2022 у Дубліні перерахують дохід від благодійного пробігу Зустрічі нашому Фонду. Ця пожертва буде спрямована на підтримку українських дітей з обмеженими руховими можливостями, які перебувають у відділенні реабілітації. Дивіться інформацію про благодійний забіг ESMAC 2022.